Uvjeti kupnje i dostave

Uvjeti prodaje

Omi-moment j.d.o.o. nakon zaprimljene narudžbe Kupca kreće u izvršenje dostave same narudžbe. Rok isporuke počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica. Rok isporuke je 10 (deset) radnih dana (na području Hrvatske najčešće unutar jednog do tri radna dana). U slučaju prekoračenja roka isporuke Omi-moment j.d.o.o. i Kupac će dogovoriti produljenje roka ili će Omi-moment j.d.o.o. vratiti uplaćena sredstva Kupcu.

Kupac može podnijeti pritužbu tvrtki Omi-moment j.d.o.o. na e-mail info@omi-moment.hr. Omi-moment j.d.o.o. čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti Kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

Na osnovu izvršenog plaćanja Kupca, Omi-moment j.d.o.o. dostavlja Kupcu Ugovor o prodaji zajedno s računom za plaćenu robu i usluge.Ugovor se šalje elektroničkom poštom. Ugovor se smatra zaključenim uplatom Kupca.

Načini plaćanja

Robu i usluge moguće je platiti jednokratno debitnim, kreditnim i poslovnim karticama: PBZ Visa Premium (bivši Amex), Diners, Discover, Visa, Maestro i Mastercard. Za plaćanje karticama izaberite WS Pay opciju tijekom plaćanja.

Omogućena je i odgoda plaćanja (kupnja na rate) putem kartica. Obročna otplata je moguća za korisnike:

– PBZ Visa Premium (bivši Amex) kartica (2-12 rata), putem PBZ Maestro te Visa debitnih kartica (2-12 rata) tekućeg računa Privredne banke Zagreb d.d.

 Erste Diners Club kartica (2-36 rata).

– MBPlus usluge (2-12 rata), odnosno korisnicima Maestro, Mastercard i Visa kartica Erste, Kent, Agram, Istarsko kreditne, Slatinske i Sberbanke.

Omogućeno je i plaćanje PayPalomKEKS Payom, Revolutom, direktnim bankovnim transakcijama i gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem). Plaćanje pouzećem moguće je samo na području Republike Hrvatske.

Na sva plaćanja ne naplaćuju se dodatni troškovi provizije banaka. Navedene troškove Omi-moment preuzima na sebe, odnosno nema skrivenih troškova!

Webshop trenutno podržava i plaćanje pomoću sljedećih kriptovaluta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) i EOS. Tijekom plaćanja izaberite “Kriptovalute” i obavite plaćanje preko PayCek elektroničkog platnog servisa.

Raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može se raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Omi-moment j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-poštu info@omi-moment.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Omi-moment j.d.o.o. će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu tvrki Omi-moment j.d.o.o., odnosno ovlaštenoj osobi za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (PDF)

Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran tvrtki Omi-moment j.d.o.o. za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez originalne ambalaže, odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen s primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Omi-moment j.d.o.o. će umanjiti za 20 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun , kao i u slučaju da nije narušeno funkcioniranje proizvoda, ali je vidljivo njegovo habanje.

Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada Kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu s deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda , i usklađeno s pravima Kupca navedenim u jamstvenoj izjavi.

Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora

Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun tvrtke Omi-moment j.d.o.o.

Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Omi-moment j.d.o.o. izvršit će (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do tvrtke Omi-moment j.d.o.o. snosi Kupac.

Nemogućnost jednostranog raskida Ugovora

Kupac ne može vratiti proizvod i/ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili uzrokovao oštećenje nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalnu štetu na proizvodu ili uzrokovao njegovo uništenje.

Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

Preuzimanje robe

Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan pregledati robu, provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice Kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

Povrat robe

Omi-moment j.d.o.o. dozvoljava povrat dijela proizvoda iz svoje ponude tijekom 60 dana korištenja (ponuda se odnosila na iznajmljene PEMF uređaje i više nije dostupna!). Na internet trgovini Omi-moment.hr navedeno je koji su proizvodi obuhvaćeni ovom ponudom, kao što je navedeno i da Kupac u slučaju povrata ovih proizvoda plaća 10%, odnosno 15% redovne cijene proizvoda, ovisno o kojim je proizvodima riječ. Navedeni postotak uvijek se obračunava na redovnu cijenu proizvoda, neovisno o tome da li je kupac platio redovnu cijenu proizvoda ili je iskoristio određenu promotivnu pogodnost, o čemu je Kupac također obaviješten na internet trgovini Omi-moment.hr.

Kupac je dužan obavijestiti Omi-moment j.d.o.o. elektroničkim putem (info@omi-moment.hr) najkasnije 60 dana od kupnje proizvoda ako želi povrat proizvoda ostvariti na ovaj način. U slučaju prekoračenja navedenih 60 dana povrat proizvoda nije moguće ostvariti. Povrat robe nije moguće ostvariti uslijed oštećenja originalne ambalaže, fizičkog oštećenja proizvoda ili oštećenja uzrokovanim nestručnim korištenjem. Troškove povrata robe snosi Kupac, a mjesto povrata robe ugovorit će Omi-moment j.d.o.o. u odgovoru na zaprimljen zahtjev za povratom robe. Za moguća oštećenja proizvoda tijekom povrata robe odgovara Kupac. Nakon odgovora tvrtke Omi-moment j.d.o.o. Kupac je dužan vratiti proizvode u roku od 7 (sedam) dana.

Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ili uvoznik ,a sve u skladu s jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod. Omi-moment j.d.o.o. će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.

DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju putem košarice. Prema narudžbi i dostupnosti artikala trgovac će kupcu na mail adresu poslati potvrdu zaprimljene narudžbe.

Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Kupac odabere proizvod i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina Omi-moment.hr omogućuje.

Cijena robe

Važeća cijena robe za Kupca istaknuta je cijena na internet trgovini  Omi-moment.hr na dan provedenog plaćanja ili izvršene uplate na žiro račun tvrtke Omi-moment j.d.o.o., odnosno gotovinske uplate.

Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupca i njegove uplate karticom putem WSPaya, potvrđena uplata za ugovorenu svotu kupovine.

Trošak dostave robe

Trošak dostave robe plaća Omi-moment j.d.o.o. za dostave unutar Republike Hrvatske. Dostava za područje  Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije besplatna je za narudžbe u vrijednosti preko 500,00 kn.

Isporuka

Omi-moment j.d.o.o. robu će isporučiti Kupcu u skladu s izdanom ponudom Kupcu.

Kupac postaje vlasnik robe nakon što je u cijelosti izvršio plaćanje robe i potpisao dokumente o preuzimanju robe.

Kupac potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a sve prema tekstu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Omi-moment j.d.o.o. i tada postupiti prema naputcima tvrtke Omi-moment j.d.o.o.

Kupac nakon potpisa Dostavnice i/ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može tvrtki Omi-moment j.d.o.o. isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti tvrtki Omi-moment j.d.o.o., a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 5 (pet) radnih dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća tvrtki Omi-moment j.d.o.o.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati tvrtki Omi-moment j.d.o.o., Omi-moment j.d.o.o. zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Omi-moment j.d.o.o. će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati Omi-moment j.d.o.o. bez odlaganja će vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio tvrtki Omi-moment j.d.o.o.

Ugovor o prodaji

Omi-moment j.d.o.o. i Kupac obostranim prihvatima Narudžbe i plaćanja robe u cijelosti od strane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji.

U slučaju nesuglasica Omi-moment j.d.o.o. i Kupac prvenstveno će nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Garancija za ispravno funkcioniranje proizvoda

Omi-moment j.d.o.o. uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje proizvoda ako se koristi u skladu s uputama i karakteristikama proizvoda te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova.

Ukoliko tijekom stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisani način dužan je o tome odmah obavijestiti Omi-moment j.d.o.o. koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu s jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji ili ponuditi zamjenski uređaj. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti Omi-moment j.d.o.o. dogovorit će s proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim.

Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu s Jamstvenim uvjetima.

Ovjereni jamstveni list i original računa tvrtke Omi-moment j.d.o.o. Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.